• Proces wyrównywania krawędzi szkła

  • Nadawanie estetycznego, pożądanego wyglądu krawędziom szkła