• Niewidoczne połączenie ze sobą szklanych fragmentów powierzchni

  • Umożliwia tworzenie konstrukcji szklanych bez użycia śrub, zawiasów, uszczelnień

  • Duże wrażenie estetyczne finalnego produktu