• Złożony proces podwyższania wytrzymałości mechanicznej oraz termicznej szkła

  • Szkło hartowane staje się szkłem bezpiecznym ze względu na swoje właściwości

  • Po rozbiciu rozsypuje się w charakterystyczny sposób — na drobne, tępe kawałki

  • Hartowanie daje możliwość bardzo szerokiego stosowania szkła w budownictwie, meblarstwie oraz różnych gałęziach przemysłu